Dari Kita, Desa Berdaya

10 NASIHAT ULAMA SUFI UNTUK KEHIDUPAN

10 NASIHAT ULAMA SUFI UNTUK KEHIDUPAN

10Salah seorang ulama sufi terkenal, Imam Abu Hasan asy-Syadzili (1197-1258 M) mengungkapkan 10 nasihat yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Nasihat tersebut termuat dalam kitabnya yang berjudul Risalah al-Amin. Dalam kitabnya ini, asy-Syadzili menjelaskan orang...

IKHLAS DALAM SEDEKAH

IKHLAS DALAM SEDEKAH

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Sahabat, tahukah kamu bahwa Allah SWT Maha Memberi Rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Setiap karunia yang Allah berikan kepada kita hendaknya wajib disyukuri, dan sedekah adalah salah satu jalan terbaik dalam bersyukur...

MAKAN TERLALU KENYANG DALAM PANDANGAN ISLAM

MAKAN TERLALU KENYANG DALAM PANDANGAN ISLAM

Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik, sama halnya dengan mengonsumsi makanan. Semua manusia yang hidup membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya, namun apabila terlalu makan berlebihan dan kekenyangan akan berdampak negatif bagi kesehatan, bahkan...

JANGAN MERENDAHKAN SESAMA MUSLIM

JANGAN MERENDAHKAN SESAMA MUSLIM

Sahabat Zakat, pada dasarnya semua manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah. Yang membedakannya adalah amalan yang ia lakukan di dunia, sehingga kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, dan harta kekayaan bukan menjadi tolak ukur tingginya kedudukan...