Dari Kita, Desa Berdaya

HIKMAH dan TUJUAN ZAKAT

Banvak hikmah dan tujuan yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerima, tetapi kepada banyak komponen, diantaranya : Perwujudan iman kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak...