Agar harta berkah dan terus bertambah maka kata kuncinya adalah zakat. Harta berkah tidak selalu harus banyak, tetapi selalu ada ketika dibutuhkan. Harta yang berkah mampu menghidupi dan mencukupi apa yang dibutuhkan.
Harta yang berkah tidak saja bermanfaat bagi pemilik, tetapi juga orang lain ikut merasakan. Sedikit harta tetapi berkah lebih baik daripada banyak harta namun tidak ada keberkahan di dalamnya.
Salah satu ciri dari harta yang berkah adalah bertambah, jadi seorang muslim jika ingin hartanya bertambah, buatlah harta itu menjadi berkah dahulu, kemudian membelanjakannya di jalan Allah dengan berzakat.
Perumpamaan orang yang menafkahkan harta dengan maksud ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ia seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat.
Maka kebun itu akan menghasilkan buah yang melimpah dan berlipat ganda. Betapa zakat itu sebenarnya sangatlah bermanfaat, terutama bagi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
Mari segera tunaikan zakat, untuk tebarkan kebahagiaan #DimulaiDariZakatkita
Link Zakat>> https://www.rumahzakat.org/donasi/#zakat