HIDUP MUDA MISKIN ATAU TUA KAYA? - Rumah Zakat
Rumah Zakat

HIDUP MUDA MISKIN ATAU TUA KAYA?

Oleh Dian Ekawati | 12/13/2021, 9:23:53 AM | Inspirasi

facebook
facebook
facebook
facebook
tiktok
KISAH LAKI-LAKI YANG HARUS MEMILIH ANTARA: HIDUP MUDA MISKIN ATAU TUA KAYA?Dalam kitab yang berjudul An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al Qalyubi, seorang ulama Mesir yang dikenal sebagai pakar fikih menuliskan beberapa cerita singkat yang penuh hikmah. Salah satunya adalah kisah seorang lelaki yang diberikan pilihan antara, kaya di usia muda atau kaya di usia tua? Syekh Syihabuddin mengkisahkan bahwa terdapat seorang laki-laki yang saleh mempunyai istri shalehah di kalangan Bani Israil. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi pada masa itu agar berkata kepada laki-laki saleh tersebut. "Aku menjadikan setengah umurmu kaya dan setengah umurmu miskin. Apabila ia memilih kaya pada waktu muda, maka kami akan membuatnya kaya pada umur muda, dan membuatnya miskin pada usia tua. Dan, apabila ia memilih kaya pada usia tua, maka kami akan membuatnya kaya pada usia tua, dan membuatnya miskin pada usia muda." Kemudian, nabi memberitahu laki-laki saleh itu tentang pesan langsung yang datang dari Allah. Setelah mengetahui isi pesannya, laki-laki itu pergi untuk menemui istrinya dan menceritakan kisahnya bersama nabi. "Apa pendapatmu wahai istriku?" Sang istri menjawab, "Engkau yang memilih, suamiku." Lalu sang suami berkata, "Menurutku, aku memilih fakir pada waktu muda. Sebab, aku kuasa dalam keadaan fakir dan menunaikan ibadah kepada-Nya. Ketika aku tua, dan aku mempunyai bekal, maka aku mampu menjalankan ketaatan kepada Tuhan." Kemudian sang istri menimpali, "Wahai suamiku, apabila pada waktu muda kita fakir, engkau tidak mampu taat kepada Allah ﷻ. Sebab, kita akan sibuk dengan keadaan, dan kita tidak akan mampu melakukan ketaatan dan memberikan sedekah. Apabila kita memilih kaya pada waktu muda, kita mampu beribadah sebab tenaga kita masih kuat." "Baik, ini pilihan kita," kata suami. Selanjutnya, Allah ﷻ memberikan wahyu kepada nabi tersebut untuk berkata kepada laki-laki saleh dan istrinya bahwa sekiranya kalian mendahulukan taat kepada kami, meluangkan usaha kalian untuk beribadah kepada kami, dan menyatukan niat kalian untuk melakukan kebaikan maka aku jadikan semua umur kalian dalam keadaan kaya. Oleh sebab itu, taatlah kalian berdua, jujurlah dalam setiap perbuatan kalian, supaya bagian kalian diperoleh di dunia dan akhirat. Allah Mahakaya dan Terpuji.

Related Posts :