Zakat Maal

Zakat maal dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan (Al Quran Surah At Taubah ayat 103, Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi).

Zakat Emas

Emas wajib dizakati ketika telah dimiliki atau disimpan selama 1 tahun. Nishab 85gr emas per tahun.

Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan ini dikeluarkan sebesar 2,5% setiap kali memperoleh penghasilan.​ Nishab senilai dengan 85gr emas per tahun atau 6.489.748 per bulan.​

Zakat Perdagangan

Hasil perdagangan wajib dizakati jika telah mencapai nishab 85 gram emas, dan telah berjalan selama 1 tahun dengan besaran zakat 2,5%.

Zakat Tabungan

Uang simpanan/ tabungan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai 85 gr emas.

Oke, Saya Ingin Berdonasi

Bagaimana Caranya?

Rekening partisipasi a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia :