(Foto: Rumah Zakat)


LOMBOK TENGAH, RUMAH ZAKAT – Maghrib Mengaji merupakan salah satu kegiatan di TPQ Ziadatuzzakwan desa Tampak Siring, Kecamtan Batukliang. Kegiatan ini tetap terlaksana sebagaimana mestinya, seperti yang tampak pada Jum’at (11/12), Relawan Rumah Zakat Sanita Rosiani membersamai murid-murid TPQ ini.
Selain Magrib Mengaji, di TPQ Ziadatuzzakwan juga ada kegiatan pembinaan pekanan, hafalan juz 30, Gerakan Subuh Berjamaah, Lumbung literasi dan pengenalan life skill.
Kegiatan-kegiatan tersebut didukung dan didanai oleh Rumah Zakat melalui program Desa Berdaya, diharapkan melalui program-program tersebut mampu membentuk karakter muridmurid TPQ ini menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu dunia namun juga unggul ilmu agamanya.
Syaiful Fahmi selaku pembina TPQ Ziadatuzzakwan sangat berterima kasih kepada Rumah Zakat atas dukungannya kepada TPQ Ziadatuzzakwan dan terimakasih juga kepada para donatur yang menitipkan zakat infak sadakohnya melalui Rumah Zakat.
Newsroom
Ali/Amri Rusdiana