ZAKAT FITRAH DI AWAL RAMADAN

Fitri adalah fitrah. Diambil dari perkataan al-Fithrah bermaksud al-Khilqah (yakni kejadian) karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan suci.

Melengkapi bulan Ramadhan menjadi suci adalah dengan mewajibkan atas setiap Muslim membayarkan zakat fitrah, mulai dari anak kecil hingga dewasa, laki-laki dan perempuan, miskin dan kaya, merdeka dan hamba sahaya.

Bagaimana ketentuan Zakat Fitrah?

Dibayarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri
Boleh di bayarkan di awal Ramadhan “Boleh mendahulukan zakat fitrah dimulai dari awal puasa Ramadhan sebab zakat fitrah wajib karena dua sebab yaitu puasa Ramadhan dan berbuka dari puasa (al-fithru minhu).

Dengan demikian ketika dijumpai dari salah satu keduanya maka boleh mendahulukan zakat fitrah atas yang lain seperti kebolehan mendahulukan zakat mal setelah sampai nishab dan sebelum haul.

Dan tidak boleh menunaikan zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan karena hal itu sama dengan mendahulukan atas dua sebab sebagaimana ketidakbolehan mengeluarkan zakat mal sebelum sampai haul dan nishab,” (Lihat Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab fi Fiqhil Imamis Syafi’i, Beirut-Darul Fikr, tt, juz I, halaman 165).

Memiliki harta yang melebihi kebutuhan selama sehari semalam pada hari Raya Idul Fitri baik untuk dirinya sendiri dan keluarga
Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya
Tidak wajib :

Bagi orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadhan tidak wajib membayar zakat
Bagi anak yang lahir setelah terbenam matahari (sudah masuk 1 Syawal)

Kemana Zakat Fitrah disalurkan?

Zakat fitrah yang Sahabat amanahkan melalui Rumah Zakat di Ramadhan tahun ini akan ddidistribusikan kepada para penerima manfaat seluruh indonesia

Zakat fitrah Sahabat menjadi energi bagi masyarakat binaan, sekaligus memberdayakan para petani di Desa Berdaya.

Tags :
Konfirmasi Donasi
id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia