ZAKAT FITRAH SEMPURNAKAN AMALAN KITA DI BULAN RAMADHAN

“Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah yang menyucikan bagi orang yang berpuasa dari perkara yang tidak berguna, ucapan yang jelek dan makanan untuk orang-orang miskin. Maka siapa yang melaksanakannya sebelum shalat (Idul fitri) maka ia adalah zakat yang diterima, dan siapa yang melaksanakannya setelah shalat, maka ia adalah bagian dari sedekah (saja). (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Ada sebuah kewajiban bagi setiap muslim dibulan Ramadhan, yang mengiringi kewajiban ibadah puasa Ramadhan. Maka setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, besar (dewasa) maupun kecil (anak-anak), kaya maupun miskin, bahkan bayi yang terlahir di hari terakhir Ramadhan sebelum matahari terbenam sekalipun, maka ia termasuk yg berkewajiban menunaikan zakat fitrah.

Zakat fitrah Dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Adapun jika ditunaikan seusai shalat, maka hanya dianggap sebagai sedekah biasa saja.

Zakat Fitrah juga bisa ditunaikan dari sekarang, jangan sampai lupa sampai lewat shalat ied. Karena itu merupakan sedekah biasa.

Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 60)

Tags :
Konfirmasi Donasi
id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia