“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil dan muallaf yang dijinakkan hati-hati mereka dan hamba-hamba yang hendak memerdekakan dan orang-orang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan”.
Sahabat, berikut adalah 8 asnaf yang berhak menerima Zakat:
1. Fakir (al Fuqara) – adalah orang yang tidak memiliki harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Miskin (al-Masakin) – mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.
3. Amil – orang yang diamanahi untuk menerima dan mengelola dana zakat
4. Muallaf – seseorang yang baru memeluk agama Islam.
5. Riqab – seseorang yang terbelenggu dan tidak memiliki kebebasan diri (seorang budak).
6. Gharimin – Al-Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya.
7. Fisabilillah – orang yang berjuang, berusaha dan melakukan kegiatan untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.
8. Ibnus Sabil – Mereka adalah para musafir yang kehabisan biaya di negera lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya.
Sahabat, mari segera tunaikan zakat… Semoga keberkahan, kesucian, keberlimpahan, dan kemudahan dalam harta selalu menyertai kita.